Muistoseremonia

Prajna Paramita x 1
Kanzeon x 7
Dai Hi Shin Dharani: x 1
Sho Sai Myo x 5
Muistorukous: x 3
Ansion omistus, ks. alla
(Ei Neljää valaa)

Muistorukous

Oi buddhat ja bodhisattvat kaikissa suunnissa,
täynnä syvää myötätuntoa, täynnä rakkautta,
annatte tunteville olennoille suojelusta
suuren myötätuntonne voiman noustessa esiin.

Oi myötätuntoiset,
te joilla on ymmärryksen viisaus,
myötätuntoinen rakkaus,
valta suojella mittaamattomin määrin.
( ) siirtyy tästä maailmasta seuraavaan.
Hän ottaa suuren askeleen.
Tämän maailman valo on himmennyt hänelle.
Hän on astunut yksinäisyyteen karmansa kanssa.
Hän on siirtynyt suureen Hiljaisuuteen.
Hän on poistunut syntymän ja kuoleman suureen valtamereen.

Oi myötätuntoiset,
suojelkaa ( ), joka on suojaton.
Olkaa hänelle kuin isä ja äiti.

Oi myötätuntoiset,
älkää antako myötätuntonne voiman heiketä,
vaan auttakaa häntä.
Älkää unohtako muinaista valaanne.

Ansion omistus

Ansion tästä seremoniasta saakoon N.N. Löytäköön hän Todelliseen Kotiinsa.
Kymmenen suuntaa, kolme maailmaa,
kaikki buddhat, bodhisattva-mahasattvat
Maha Prajna Paramita.